ولادت حضرت علی (ع)

:: ولادت حضرت علی (ع)

سرچشمه ی عشق با علی آمده است

گل کرده بهشت تا علی آمده است

شد کعبه حرمخانه میلاد علی(ع)

کز کعبه صدای یا علی آمده است

 

میلاد امام علی(ع)آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف

والاترین الگوی شهامت و دیانت، بر عاشقانش مبارک باد . . .

**********

 

منبع : هیئت حضرت سجاد (ع) شهرستان هرندولادت حضرت علی (ع)
برچسب ها : آمده

وفات حضرت فاطمه ی معصومه (س)

:: وفات حضرت فاطمه ی معصومه (س)

دوباره آمده ام تا به من بها بدهی

مرا مریض کنی و مرا شفا بدهی

گره به کار من افتاده ای کلید بهشت

خدا کند که به من فرصت دعا بدهی

من از زیارت قبلی خراب تر شده ام

خداکند به من بی پناه جا بدهی

من از زبان رضا با تو درد دل دارم

مگر که پاسخ این ((اشفعی لنا))بدهی

توآمدی و مقام رضا مشخص شد

تو خواستی که کلیدی به دست ما بدهی

دلم برای محرم چه زود تنگ شده

مگر که باز تو امضای کربلا بدهی

هزار عید فدای دو روز ماتم تو

اگر اشاره کنی٫رخصت عزا بدهی...

تمام سال برای تو روضه می گیریم

هزار مرتبه هم در عزات می میریم


وفات حضرت فاطمه ی معصومه (س)
بر امام زمان عج و شیعیان تسلیت باد

منبع : هیئت حضرت سجاد (ع) شهرستان هرندوفات حضرت فاطمه ی معصومه (س)
برچسب ها : بدهی ,حضرت فاطمه ,وفات حضرت

میلاد امام حسن عسکری (ع)

:: میلاد امام حسن عسکری (ع)

باز گیتى روشن آمد از جمال عسکرى

ماه گردون شد خجل پیش هلال عسکرى

موكب اجلال او چون شد پدید از گرد راه

محور آمد هر جلالى در جلال عسکرى

هادى دین مى برد دست دعا پیش خدا

چشم حق بینش چو مى بیند جمال عسکرى

من چو گویم در مقام و حسن این كودك كه هست

منطق پیر خرد مات از كمال عسکرى

تا تقرّب بر خدا جویند خلق نه فلك

روبد هر یك بامژه گرد نعال عسکرى

عصمت زهرا عیان از چهره زیباى او

خصلت حیدر ببینى در خصال عسکرى

رشك كوثر بُرد از لعل لب جانبخش او

ماه گردیده خجل از خط و خال عسکرى

گلشن جاوید گردد هر زمین شوره زار

چون ببیند موكب فرخنده فال عسکرى

دانش سرشار او تا كرد تفسیر كتاب

عالمى سیراب گردید از زلال عسکرى

میلاد امام حسن عسکری بر امام زمان عج
و تمامی بزرگواران مبارک باد

 

منبع : هیئت حضرت سجاد (ع) شهرستان هرندمیلاد امام حسن عسکری (ع)
برچسب ها : عسکرى ,امام ,میلاد امام ,جمال عسکرى

آغاز امامت حضرت مهدی (عج)

:: آغاز امامت حضرت مهدی (عج)

قیامتـی است گمانم قیامت مهدی است
جهـان محیط وسیع کرامت مهدی است

زمان زمان شروع زعامت مهدی است
غدیـر دوم شیعـه، امـامت مهدی است

همه کنیـد قیـام و همـه دهید سلام
امـام کـل زمان‌ها دوباره گشت امام

بشـارت آمـده بهـر بشـر مبارک باد
شب فراق سحر شد، سحر مبارک باد

بهشت وصل خـدا را ثمر مبارک باد
بـرای منتظـران این خبر مبارک باد

خطاب نـور همه آیه‌های نصر شده
ولـیِّ عصـر، دوباره ولیِّ عصر شده

خطاب حضرت معبود را بخوان با من
پیام قاصـد و مقصود را بخوان بـا من

بیــا ترانـه داوود را بخـوان تـا مـن
سرود مهـدی موعود را بخوان با من

دوبـاره آیـه جاء الحق آشکار شده
به یمن وصل، همه فصل‌ها بهار شده

ز تیرگـی چـه زیان کوه نور نزدیک است
رهی که بود به چشم تو دور، نزدیک است

فـراق رفتـه و فیض حضور نزدیک است
الا تمامــی یــاران! ظهـور نزدیک است

فـرار ابـر و رخ آفتــاب را نگــرید
سراب‌هـا همـه رفتنـد، آب را نگرید

بشارت ای همه یاران که یار می‌آید
نویــد رحمـت پــروردگار می‌آید

محمـد از طــرف کوهسـار می‌آید
علی گرفته بـه کف ذوالفقار می‌آید

دعـای عهد و فرج را همـه مرور کنید
سلام تازه بر آن تک سوار نور می‌آید

ز مکـه سر زده صبح قیام ابراهیم
رسد بـه عالـم هستی پیام ابراهیم

امـام عصر که بر او سـلام ابراهیم
قیـام کــرده، کنـار مقـام ابراهیم

حـرم رسانه آوازه «انـا المهدی» است
چهان پر از سخنِ تازه «انا المهدی» است

جهانیان! همـه جا در کنار یار کنید
دل خـزان زده خویش را بهار کنید

یهودیـان همه جا در شرارِ نار کنید
الا تمامــی وهابیــان فــرار کنید

رها کنیـد حرم را، حرم، دیار علی است
به دست مهدی موعود، ذوالفقار علی است

منبع : هیئت حضرت سجاد (ع) شهرستان هرندآغاز امامت حضرت مهدی (عج)
برچسب ها : مهدی ,مبارک ,همـه ,می‌آید ,بخوان

شهادت امام حسن عسگری (ع)

:: شهادت امام حسن عسگری (ع)

عسگری از دار فانی دیده بسته

گرد ماتم بر رخ مهدی نشسته


گشته سامرا دوباره وادی غم

بر پدر، صاحب زمان بگرفته ماتم


عازم جنت شده با قلب سوزان

نزد زهرا و پیمبر گشته مهمان


او به دست معتصم گردیده مسموم

قلب پاک انورش را کرده مغموم


شست و شو داده پسر جسم لطیفش

شد به سامرا مکان قبر شریفش

شهادت امام حسن عسگری (ع) برهمگی تسلیت باد.

منبع : هیئت حضرت سجاد (ع) شهرستان هرندشهادت امام حسن عسگری (ع)
برچسب ها : عسگری ,شهادت امام

حلول ماه ربيع الاول مبارک

:: حلول ماه ربيع الاول مبارک

نو کنيد جامه را
ماه ربيع ميرسد...

هوش کنيد مست را
آب زنيد دست را
سجده کنيد هست را
ماه ربيع ميرسد...

سير کنيد گشنه را
آب دهيد تشنه را
دور کنيد غم را
ماه ربيع ميرسد...

عفو کنيد بنده را
ارج نهيد زنده را
ياد کنيد مرده را
ماه ربيع ميرسد...

منبع : هیئت حضرت سجاد (ع) شهرستان هرندحلول ماه ربيع الاول مبارک
برچسب ها : کنيد ,ربيع ,ميرسد ,راماه ,ربيع ميرسد ,راماه ربيع ,ربيع الاول

رحلت پیامبر (ص)

:: رحلت پیامبر (ص)

 

آه و واویلا، که چشمان پیمبر بسته شد
باب وحی و خانۀ زهرای اطهر بسته شد
دست فتنه، باز شد بازوی حیدر بسته شد
هم عزای مصطفی، هم غربت شیرخداست
دریغا که روح دعا، رفت در خاک
گرفتند از ما روان دعا را
به سوگ محمّد، بگریید، یاران
که زهرا ببیند، سرشک شما را
رحلت نبی رحمت تسلیت باد

منبع : هیئت حضرت سجاد (ع) شهرستان هرندرحلت پیامبر (ص)
برچسب ها : بسته

شهادت امام حسن مجتبے (ع)

:: شهادت امام حسن مجتبے (ع)

مثل یک سایه چه زود از سرِ این خانه گذشت
چه غریبانه،غریبانه،غریبانه گذشت

چشم را بست ولی صبر نکردند این قوم
پیشِ او بود علی صبر نکردند این قوم

ای دل از غربتِ این لحظه ی تشییع بگو
از غریبانه ترین لحظه ی تشییع بگو

او غریبانه ترین لحظه ی رفتن دارد
روضه ی رفتن او گفتن و گفتن دارد

اندک اندک اثرِ زهر به جانش اُفتاد
رویِ دامانِ علی بود توانش اُفتاد

شهر در مکر و سکوت است علی تنها شد
یک تنه گرم حنوط است علی تنها شد

یک طرف داشت علی آب به پیکر می ریخت
یک طرف داشت جماعت سرِ مادر می ریخت

آب غسلش به تنش بود که هیزم پُر شد
شعله پیچید به در نوبتِ یک چادر شد

بدنش روی زمین بود به زحمت اُفتاد
وای ناموس علی بینِ جماعت اُفتاد

در عزای پدرش بود که سیلی را خورد
سوگوار پسرش بود که سیلی را خورد

تا که مولا کفنش کرد زنش را کُشتند
تا کفن روی تنش کرد زنش را کُشتند

دست بر پهلوی خود داشت پرش خورد به در
درد پهلو که خَم اش کرد سرش خورد به در

شهادت امام حسن مجتبے (ع) بر امام زمان عج و تمامے عاشقان تسلیت باد

منبع : هیئت حضرت سجاد (ع) شهرستان هرندشهادت امام حسن مجتبے (ع)
برچسب ها : امام ,خورد ,اُفتاد ,لحظه ,شهادت امام ,ترین لحظه ,غریبانه ترین